BANDYMŲ REZULTATAI

 •  

  DĖL PAGREITINTŲ CINKO PAGRINDU PAGAMINTO MIŠINIO «GALVANOL®» APSAUGINIŲ SAVYBIŲ NUSTATYMO REZULTATŲ


   

  1. Bandymų objektas.

  Cinko pagrindu pagamintas mišinys «GALVANOL®» (TU 2312-001-61702992-2009), kurį pagamino RAĮ „Mokslinis-Gamybinis Antikorozinės Apsaugos Centras“, skirtas naudoti atmosferinėmis sąlygomis, vandeninėse terpėse, įrangos, metalinių konstrukcijų, įvairių pramonės šakų statinių, transporto, komunalinio ūkio objektų, pagamintų iš anglinio plieno apsaugai nuo korozijos.

  2. Bandymų tikslas.

  Nustatyti mišinio «GALVANOL®» apsaugines savybes naudojant pagreitintus korozinius elektrocheminius metodus ir gautus rezultatus palyginti su karštojo cinkavimo būdu dengtais angliniais plienais.

  ----------------------------------------------

  5. Išvados.

  Remiantis pagreitintų korozinių elektorcheminių metodų rezultatais, cinko pagrindu pagamintu mišiniu «GALVANOL®» dengti angliniai plienai vandeninėse terpėse (jūros ir gėlas vanduo) ir atmosferinėmis sąlygomis pagal suteikiamą apsaugą nėra prastesni už karštojo cinkavimo dangas arba yra geresni už jas.

   

  BANDYMŲ REZULTATŲ DOKUMENTAS,
  PDF

   

  DANGOS, KURIAI NAUDOTAS PILKOS SPALVOS ŠALTO CINKAVIMO MIŠINYS «GALVANOL®», SU ĮPJOVA ATSPARUMO BANDYMO DRUSKOS RŪKE REZULTATŲ IŠVADOS

   

   

  1. Bandymų objektas.

  Bandymų objektas yra danga, kuriai naudotas pilkos spalvos šalto cinkavimo mišinys «GALVANOL®», ir kuria padengtas plienas Nr. 3. Plieno paviršius buvo nuvalytas abrazyviniu būdu (šiurkštumas Rz=9–23 μm).

  Šalto cinkavimo mišinys «GALVANOL®» (TU 2312-001-61702992-2009) skirtas įrangos ir metalo konstrukcijų išorinių ir vidinių paviršių apsaugai nuo korozijos, taip pat ir cinkuotų dangų remontui.

  2. Bandymų tikslas.

  Bandymai buvo atliekami siekiant nustatyti dangos, kuriai naudotas pilkos spalvos šalto cinkavimo mišinys  «GALVANOL®», su įpjova atsparumą korozijai veikiant druskos rūku. 

   ----------------------------------------------

  6. Išvados.

  Dangos, kurios storis 70–136 μm ir kuriai naudotas pilkos spalvos šalto cinkavimo mišinys „Galvanol“, dengtos ant plieno Nr. 3, kurio paviršius buvo apdorotas šratasraučiu būdu (Sa 2½), su įpjovimu atsparumas druskos rūko poveikiui sudarė 960 valandų.

   

  BANDYMŲ REZULTATŲ DOKUMENTAS,
  PDF